Мечтана лятна ваканция

Съгласно член 4 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, държавите-страни по тази Конвенция се задължават да гарантират и насърчават пълното осъществяване на всички човешки права и основни свободи за всички хора с увреждания без каквато и да е дискриминация на базата на увреждане. За тази цел държавите  вземат предвид защитата и насърчаването на човешките права на хората с увреждания във всички политики и програми.

Хората с увреждания трябва да се ползват със същите права като всички останали граждани. Всеки има право на щастие и осъществяване на мечтите си. Тези снимки показват хора с умствени и физически увреждания по време на лятната им ваканция на морето. Нещо, което рядко се среща по нашите плажове.

Автор: Калоян Величков, 7 клас, 2 СОУ „Д.Благоев“, Благоевград

Въпроси за размисъл:

1/ Кое национално законодателство се отнася до правата на хората с увреждания?

2/ Кои са основните пречки пред интеграцията на хората с увреждания в обществото?

Още снимки по темата от този автор: