Неочаквана промяна

Дискриминация на основа на етнически произход

Хората от някои малцинствени групи често стават обект на предразсъдъци и  несправедливо отношение.

Филмът показва реалността на много деца и младежи в страната, която се изразява в социално изключване и дискриминация. Затова всеки акт на доброта, подадена ръка за приятелство и покана за съвместни занимания е крачка към една по-справедлива и хармонична общност, в която всеки има своето място и принадлежност.

Автори:

Милана Мандухова, Ирина Божикова, Анелия Даламангова, Леандро Муртинейра – ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, гр.Гоце Делчев

Георги Божиков, ученик от Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“- гр. Гоце Делчев

Въпроси за рефлексия:

1/ В кои текстове от Всеобщата декларация за правата на човека и в Хартата на Европейския съюз за правата на гражданите се засягат правата на малцинствата?

2/ В кои житейски ситуации сте защитени срещу дискриминация съгласно правото на Европейския съюзи?

Запознайте се с Наръчника „Защита от дискриминация“