В покрайнините на града

Околна среда и управление на отпадъците

Животът сред голямо количество отпадъци е едва ли не прието за нормално в ромските махали. Преките причини са лоша инфраструктура, липса на регулация и нерегламентирано струпване на отпадъци в жизнената среда на хората от ромските махали. Лошото управление на отпадъци застрашава здравето на хората, в това число на децата, които свикват с тази среда, след като игрите и детството им преминават в нея.

Автор: Йоана Величкова, ученичка в 12 клас, ЕГ “ Акад. Л.Стоянов“ от Благоевград

Въпроси за рефлексия:

1/ Кои международни и национални документи се отнасят до управлението на отпадъците и осигуряването на чиста жизнена среда на населението?

2/ Кои положения от Конвенцията на ООН за правата на детето се отнасят до децата, които живеят в замърсена околна среда?

Още снимки от ромската махала в град Благоевград: