Дискриминация

Дискриминация по пол има, когато дадено лице бива третирано несправедливо единствено въз основа на това, че принадлежи към определен пол. Тогава уменията, способностите и обстоятелствата, в които се намират, например, млади момичета, не се преценяват обективно, а вместо това към тях се проявяват стереотипи мнения.

Дискриминацията може да се прояви под различни форми и може да е умишлена или неволна. Последствията от дискриминацията са изключване и отхвърляне на хора и незачитане на правата им.

Винаги трябва да се реагира на случаите на дискриминация – и от страна на засегнатите, и от страна на наблюдателите.

Когато дискриминацията е неволна, реакцията срещу нея може бързо да предизвика разрешаване на проблема.

При умишлената дискриминация са нужни повече хора, време, усилия, а понякога и съдебни дела, за да възтържествува справедливостта.

Пасивното отношение и липсата на реакция би означавала мълчаливо съгласие и приемане на дискринационните практики.

Автори и участници: Александър Димитров, Магдалена Георгиева, ученици от СУ „Иван Вазов“, град Вършец

С участието на Петър Вълчев, режисьор

Въпроси за дискусия:

1/ Помислете за различни случаи и дискутирайте различни форми на проявление на дискриминация по полов признак, които могат да се определят като умишлени и неумишлени.

2/ Намерете тези положения от националното законодателство, които се отнасят до правата на жените и до премахването на дискриминацията по полов признак.