Европейци сме, но все не сме дотам

Съгласно чл. 25, алинея 1-ва от Всеобщата декларация за правата на човека „Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.“

След разговор с жената от снимката, ние установихме, че това нейно право е нарушено, тъй като тя е възрастна пенсионерка и вдовица, която живее на минимална пенсия и парите не й стигат да се отоплява. Поради тази причина жената се принуждава да излиза на студа и да обикаля града, за да събира кашони за печката си.

Автори: Светослава Чонева, XII клас, НХГ,,Св. Св. Кирил и Методий“, Благоевград          Десислава Тасева, IX клас, ПМГ ,,Акад. Сергей Корольов“, Благоевград

Въпроси за рефлексия:

  • Как държавата  и социалната система може да осигури правото на достоен живот на хората в пенсионна възраст?
  • Кои политики и нормативни актове в страната се отнасят до грижата за възрастните хора?