Застрояване и замърсяване

Снимката е направена в местност, която скоро ще бъде застроена от така наречената ул. „Промишлена“ в покрайнините на града. Гледката ще бъде закрита от нова жилищна сграда както и от различни фабрики. От мястото в момента, въпреки красивата гледка на нашия глад се вижда и липсата на зелени паркове, усеща се миризма на пушек от твърди горива като въглища и дървесина. Вероятно се питате какво общо има това с нарушаване на човешките права?

Член 3 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи, че всеки човек има право на живот, свобода и лична сигурност. Е каква лична сигурност ми предоставя застрояването и замърсяването на града? Какво право на живот ми дават предпоставките за множество белодробни заболявания?

Автор: Дейвид Стефанов, ученик от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград

Въпроси за рефлексия:

  • Каква е връзката между  околната среда и правата на човека?
  • По какъв начин околната среда влияе на другите права на човека, например на правото на здравеопазване и качество на живота?