Любов

Според Всеобщата декларация за правата на човека „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. Това означава, че хората трябва да са свободни да избират партньорите си и да живеят с равни права, независимо от тяхната сексуална ориентация.Но в България гей двойките не могат да осиновяват деца, а Конституцията на Република България от 1991 г. определя бракът като „съюз между мъж и жена“, като така забранява гей-браковете.

Автори: Магдалена Георгиева; Ралица Пантова; Мария Замфирова; Александър Димитров, ученици от СО „Иван Вазов“, град Вършец

Въпроси за рефлексия:

  • Кои антидискриминационни закони в страната защитават правата на хората от ЛГБТ общността?
  • С какви трудности се срещат хората от ЛГБТ общността в страната?