Дискриминация на основа на зодиакален знак?!

Дискриминация по зодия?!

Предразсъдъците се изразяват в негативна нагласа и необоснована предубеденост към други хора въз основа на някакви признаци /например, пол, раса, възраст и др./ Разчита на генерализиране и негативни изводи към дадена социална група.

Предразсъдъците и негативните стереотипи са в основата на дискриминацията. Това е несправедливо или предубедено третиране на различни категории хора, особено въз основа на етническа принадлежност, възраст, пол или увреждане.

Хората, склонни към негативно стереотипно мислене могат да формират и изразяват предразсъдъци и да генерализират характеристиките на групи хора дори по отношение  на абсурдни признаци като датата им на раждане или принадлежност към определена зодия.

Предразсъдъците се формират най-вече от възпитанието и семейната среда, а след това и от социалния опит и преживяванията.

Този филм показва колко опасни са предразсъдъците и колко лесно носителите на предразсъдъци могат да нарочат една група от хора (например, от определена зодия или какъвто и да е друг признак) и да ги превърнат в жертви на дискриминация и агресия.

Автори: Ивана Витанова, Мария Петелова, Магдалена Петелова, Илияна Пенчева – НПГ „Димитър Талев“- гр. Гоце Делчев

Въпроси за рефлексия:

1/ Кои са основните области на недискриминацията, обхванати от Европейското право?

Разгледайте публикацията Наръчник по европейско право в областта на недискриминацията.

2/ По какъв начин стереотипното мислене влияе на живота на хората? Помислете за различни случаи от вашия опит.