Неравенство у дома

Моята снимка се отнася до  правата на жените и равенството между съпрузите (Протокол номер 7 към към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, член номер 5). Тя изразява всичко, което една жена прави. Често, когато се справя успешно с различни задължения, никой не го забелязва, но когато направи дори и малка грешка я съдят. Нейният живот в повечето случаи е много натоварен и хората трябва да разберат това, защото има нужда от промяна.

Автор: Ванеса В. Козарева, ученичка, 6в клас, 109 ОУ ,, Христо Смиренски“, град София

Въпроси за рефлексия:

  • Какво според вас значи равни права и отговорности?
  • Съществува ли полово неравенство и ако да, в какво се изразява то?