Нова стъпка

Има ли равнопоставеност между половете? Въпреки че равенството между половете се увеличава, днешното младо поколение все още носи стереотипи и предразсъдъци, свързани с пола. Съществуват неравенства между мъжете и жените, както на пазара на труда, така и в сфери като образование, спорт, заплащане и достъп до ръководни позиции.

Равнопоставеността между жените и мъжете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз.  Европейската комисия е поставила равнопоставеността между половете на едно от челните места в политическата си програма и наскоро прие амбициозна европейска стратегия за равенство между половете (2020—2025 г.).

Филмът показва стереотипното възприятие на ролята на момичетата и необходимостта жените „да се доказват“ така че да бъдат допуснати до сфери, които традиционно са смятани за територия на мъжете.

Автори:

Милана Мандухова, Ирина Божикова, Анелия Даламангова, Леандро Муртинейра – Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо К. Яворов“, гр.Гоце

Георги Божиков – Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“- гр. Гоце Делчев

Въпроси за рефлексия:

1/ Кои са основните положения в Европейската стратегия за равенство между половете (2020 – 2025)?

2/ Доколко националното законодателство отразява тази Стратегия в местните закони и наредби?