Очаквания

„Облечи се по елегантно! Бъди дама! Малко грим не е убил никой!“ Тези нереалистични очаквания и норми унищожават оригиналността, самочувствието и психиката на младите момичета. Спрете!

Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените осъжда всяко различие, изключение или ограничение по признака на пола, което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието, използването или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно положение. Утвърждава се равноправието на мъжете и жените, които са носители на равни права и основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга област. (чл.1).

Автори: Деян Валентинов, Ивелина Тихомирова (XIб клас)  и Силвия Александрова (IXа клас) от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, град Монтана.

Въпроси за рефлексия:

  • Как очакванията към жените за определен външен вид се свързват с правата на човека?
  • Кои са доминиращите стереотипи, свързани с половите роли във вашата общност?