Помогнете

Съгласно чл. 25, алинея 1-ва от Всеобщата декларация за правата на човека „Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.“

От снимката разбираме, че човешките права на мъжа са нарушени. Човекът няма  работа, възрастен е, принуден е  да живее на улицата в кашон. Няма възможност да се храни нормално и се надява на това, което намери до контейнерите или разчита на хората, които му дават подаяния.

Автор:  Мартин Станоев.ученик от 11 клас, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, Благоевград

Въпроси за рефлексия:

  • По какъв начин може да се каже, че да имаш място за живеене и възможност за работа е човешко право?
  • Кои международни документи за правата на човека се отнасят до правото на място за живеене ?
  • Кой в едно общество носи основната отговорност хората да имат къде да живеят? Защо?