Против насилието в училище

За агресията и насилието в училище

Насилието и тормозът са нарушения на правата на човека. Те са проблем със сериозни психически и физически въздействия върху жертвите.

Авторите на този филм за училищното насилие и тормоз са ученици от Благоевград, които искат обърнат внимание на сериозността на проблема. Те искат да кажат, че правата идват с отговорности.

Всеки носи отговорност да създаде безопасна среда, като се противопоставя на всеки един случай на насилие и тормоз. Когато училищата и общностите не реагират, за да спрат тормоза, те не изпълняват отговорността си да защитят правата на жертвата. Учениците също имат отговорност да защитават правата на другите като директно защитават жертвата и се противопоставят на насилниците или като докладват на училищното ръководство за поведението на насилниците. Когато всички реагират незабавно с подходящи действия, тормозът в училище няма да има почва.

По отношение на тормоза в училище, трябва да знаете, че

  • Тормозът не е „просто шега“, а насилие, което причинява страдание, унижение, самота и изолация.
  • Тормозът не е „част от системата“ и не трябва да се приема. Само като се противопоставят на тормоза, хората могат да променят нещата.
  • Никой не заслужава да бъде тормозен. Ако сте жертва на тормоз, не мислете, че проблемът е във вас.
  • Ако ви тормозят, реагирайте!
  • Не си затваряйте очите, не оставяйте насилника да продължава с тормоза над вас или над други.
  • Не изолирайте себе си!
  • Подкрепете този, когото тормозят!

Автори: Стилиян Дончев, Теодора Димитрова, ученици от 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград