Разсейвам ли те?

Всеки има право да се облича по какъвто начин пожелае стига да не нарушава обществения ред. За съжаление, обаче това право често е нарушавано. Раменете не са разсейващи. Облеклото не е нещо, за което да се иска позволение и съгласие.

Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените осъжда всяко ограничение по признака на пола, което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно положение. (чл.1).

Автори: Деян Валентинов, Ивелина Тихомирова (XIб клас)  и Силвия Александрова (IXа клас) от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, град Монтана.

Въпроси за рефлексия:

  • Какво включва свободата на изразяване?
  • Изборът на облекло има ли отношение към свободата на изразяване?