Телефонно насилие

 

чл.3 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност“.

Чл. 29. от Конституцията на България гласи:

1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

Това се отнася и до всякакви форми на злоупотреба и тормоз. Онлайн тормозът е злоупотреба, която се случва в интернет. Това може да се случи на всяко устройство, което е свързано с мрежата, като компютри, таблети и мобилни телефони. И може да се случи навсякъде в кибер пространството, включително в социалните медии, в онлайн игри, в чат или в други текстови съобщения.  Това е повтарящо се поведение, целящо сплашване, ядосване или засрамване на потърпевшите. Включва разпространяване на лъжи или публикуване на неприлични снимки на някого в социалните мрежи; изпращане на обидни съобщения или заплахи през платформите за съобщения; както и изпращане на злонамерени съобщения под чужда самоличност на други хора.

Въпроси за рефлексия:

  • Какви са различните форми на онлайн тормоз?
  • Кое законодателство в страната се отнася до онлайн тормоз и каква защита дава на жертвите?
  • Какви мерки за сигурност могат да се приложат, за да се избегне рискът от онлайн тормоз?