Равни по достойнство

Снимката показва равенството в достойнството и правата на хората с различна раса, утвърдени в чл. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека и чл. 6 от Конституцията на Република България “Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права“. Снимката показва и правото на свобода от дискриминация и свобода на мисълта и религията.

Автор: Ралица Пантова, ученичка от IХ клас,  СУ „Иван Вазова“, Вършец

Въпроси за рефлексия:

  • Какви форми на расизъм срещаме днес в обществото? Има ли разлика от миналото?
  • Знаете ли организации или институции в България ,които се борят срещу расизма и расистките нагласи? Проучете и разкажете за тяхната работа.