Женската болка

Според Европейската конвенция за правата на човека , жената има право на свобода и сигурност (чл.5). Също така никой не трябва да бъде подложен на изтезание (чл.3) или дискриминация (чл.14). Моята снимка символизира болката на жените , жертви на насилие. Розата изразява болката в сърцето на жената, която често остава невидима, за разлика от физическата, която не винаги можем да прикрием. Много жени стават жертви на насилие и в повечето случаи не казват на никого. Трябва повече да се говори за този проблем, защото това не трябва да продължава.

Член 29 от Конституцията на Република България гласи „Никой не трябва да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация“.

Ванеса В. Козарева, 6в клас, 109 ОУ ,, Христо Смиренски“, град София

Въпроси за рефлексия:

  • Знаете ли какво представлява  насилието над жени?
  • Кое законодателство в страната се отнася до насилието над жени и каква защита дава на жертвите?
  • Какво може да се подобри по отношение на подкрепа и закрила на жертвите на насилие?