За чиста природа

Ние сме част от природата и нейното опазване е свързано с нашето развитие и благополучие като хора. Чистата природна среда е най-важното условие за човешкото здраве. Природата ни дава въздуха, храната и силата да живеем пълноценно.

През август 2022 г. Генералната асамблея на ООН приема резолюция, в която единодушно признава, че наличието на чиста, здравословна и устойчива околна среда е право на всеки човек. Призовават се държавите-членки да работят заедно със своите партньори, за да приложат това новопризнато право на практика. Едновременно с това резолюцията насочва фокуса и върху въздействието на човешките права върху климатичните промени със създаването на специален докладчик, който ще се занимава само с този въпрос.

Автори: Магдалена Георгиева; Ралица Пантова; Мария Замфирова; Александър Димитров, ученици от СУ „Иван Вазов“, град Вършец

Въпроси за рефлексия:

  • Какви мерки предприема Съветът на Европа за чиста и устойчива околна среда? Прочетете информацията на сайта на Съвета на Европа и посочете основните моменти, свързани със задължението на държавите да осигурят на своето население това основно човешко право.
  • Какви са проблемите на околната среда и какво трябва да се направи във вашата общност, за да стане средата по-здравословна и чиста?