Приятели, предатели

Правото на личен живот

Всеобщата декларация за правата на човека на ООН – чл.12

„Никой не трябва де бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства върхy неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства.“

В този филм авторите, ученици от град Монтана, показват как приятелите могат да нарушат правото на лична неприкосновеност и сигурност, включително правото на лично пространство. Авторите изследват темата за приятелството и издаването на лични тайни от приятели, което може да доведе до нежелани последствия, както за потърпевшия, така и за приятелството. Правото на личен живот трябва да се зачита както от държавата по отношение на нейните граждани, така и от индивидите по отношение на връзките помежду им.

Автори: ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици “ Петър Богдан“, град Монтана,  – Михаела Георгиева, Памела Цветкова, Изабел Спасова и Ива Кунева.

Въпроси за рефлексия:

1/ По какъв начин се нарушава правото на лична сигурност на едно от момичетата във филма? Защо е неправилно лична информация, споделена от приятели, да се прави обществено достояние?

2/ По какъв начин начин държавата носи отговорност за защита правото на личен живот на гражданите и как това се различава от отговорността на отделните индивиди  за отношенията им с другите хора?